Zombie Attack

Tegu ei ole tavainimesele mõeldud üritusega, vaid haige laskmisvõistlusega, mis on mõeldud nii noh eriväljaõpet saanud laskuritele. Siin peab lisaks väga heale laskmisoskusele olema ka külm närv ning terav mõistus.

ASJA IVA

Mis saab siis, kui zombid ründavad? Millise relva sa võtad, et neid nottima hakata? Zombie Attack’i puhul ongi tegu nn treeningvõistlusega. Ettevalmistusega zombide rünnakuks, mis varem või hiljem niikuinii juhtub.

RELVAD

Relvadeks vaba vintpüss. Kõik lisad on lubatud. Minimaalne jõufaktor 150.

REEGLID

Üldises plaanis on tegu practical-laskmise võistlusega. Kohtuniku käsklused, nagu nad on IPSC-s. Punktiarvestus peaaegu, nagu IPSC-s. Stagede ehitusel ei ole IPSC-st tuntud piiranguid. Kasutusel on palju erinevaid närvi ajavaid tegureid.

MÄRGID

Märklehtedeks on spetsiaalsed zombi-märgid, milledel on ringikujulised A- ja C-punktitsoonid, mis annavad vastavalt siis 5 ja 3 punkti. Mõnedel märkidel võivad olla nn purunevad ajud, mis annavad 5 punkti.