Kill Bill

22LR püstoli practical-võistlus Kill Bill
REEGLID
v. 01/2015

Alljärgnev ei ole mõeldud nn tavalisele tsivilistile, vaid laskesportlastele. Tegu on friigivõistlusega ja sellest laskmisvõistlusest osavõtt eeldab väga head relvakäsitsemisoskust.  

Asja iva
Tulistada on lahe. Kui nüüd hommikust õhtuni kõmmutada, hakkab tasku pihta käima. Aga 22LR on odav. Relvad on odavad, moon on odav. Taktikliselt õpetab aga samamoodi, kui näiteks IPSC. Ajad laheda seltskonna kokku, paned staged üles – ja Kill Bill.

Relvad ja muu varustus
Relvadeks 22LR püstolid, tavaliste raudsihikutega. Salved max 10-padrunilised. Summuti kasutamine on kohustuslik. Kasutatav moon peab olema Standard Velocity-tüüpi tehasemoon. Varustuse paiknemine on vaba. Iga maha visatud, või kukkunud varustuselemendi (ka salve) eest saab karistada (1 proc = miinus 10 punkti).

Reeglid ja punktiarvestus
Põhimõtteliselt nagu IPSC Käsirelva reeglid. Aga suurte mööndustega. Põhireegliks on kaine mõistus. Punktiarvestus IPSC järgi. Kasutatavad märklehed on põhiliselt IPSC-legaalsed.

Võistluse käik
Võistleja olgu kohal pool tundi enne väljakuulutatud algusaega. Squadingusüsteem põhimõtteliselt, nagu IPSC-s, aga mitte nii jäigalt. Kohtuniku käsklusted on samad, nagu IPSC-s.

Relvade käitlemine
Kogu vastutus relvade ja moona ohutu käitlemise eest lasub võistlejal. Spetsiaalseid laadimis- ja tühjakslaadimisalasid, ega turvaalasid (Safety Zone) ei ole. Vastavaid toiminguid võib teha igal pool, kus on ohutus tagatud.