Surma snaipimise võistlused

Alljärgnev teema ei kuulu meelelahutuse ossa, vaid on mõeldud nii noh ala fännidele. SSV on laskesportlastele, Väike  Snaipimisvõistlus aga tavainimestele. Laskesportlastel on omad relvad. Ja kui Sul oma vastavat relva pole, kuid asja vastu huvi on, alustagi Väikesest Snaipimisvõistlusest.

Surma Snaipimise Võistluse (SSV) REEGLID

Asja iva

Laskmine on lahe! Alternatiiviks practicalile on täpitoksimine. Ka täpitoksimine on lahe, kui seda teha mõnusa seltskonnaga mõnusas kohas mõnusal ajal. SSV ivaks on eelkõige mõnusalt aja veetmine, aga ka snaipimise algoskuste omandamine ning või(s)tlusvaimu kasvatamine.

Relv

Relva kaliiber on .22LR. Relv ise on vaba, lubatud on kõik lisaseadmed. Summuti kasutamine on kohustluslik! Benchrestilt lasta ei tohi. Moon peab olema standard velocity tehasemoon.

Mida lastakse

Laskmine toimub ISSF-i 50 m vintpüssi märklehte, igasse märklehte 5 lasku. Märklehed asuvad distantsidel kuni 150 meetrit. Märklehti e. erinevaid distantse on 6, kuid konkreetsel võistlusel võib märkide arv erineda.

Võistlejate muu varustus

Lubatud on kasutada kõike (kaugesemõõtja, pikksilm, tuule kiiruse mõõtja jms). Tuulelippe võib panna igale poole.

Punktiarvestus

Kõikide lastud märklehtede kõik punktid liidetakse. Üle 5 tabamuse märklehel ei arvestata, kusjuures ülelaskude korral ei arvestata justnimelt parimaid tabamusi. Punktilugemise käigus on võistlejal keelatud läheneda märgile lähemale kui 1 meeter. Suurema punktiväärtuse saamiseks peab tabamus puudutama suuremat punktiala, st tabamus peab läbima punktialade vahelist eraldusjoont.
Kui lõpptulemusena on mõnedel võistlejatel sama punktisumma, siis parem on see, kellel on rohkem suurimaid tulemusi.

Kohtunik

Kohtunik jagab võistlejate vahel laskerajad, määrab lastavad märgid, loeb tulemused kokku. Ilma kohtuniku loata ei tohi laskmist alustada. Kohtuniku sõna on seaduseks!

Võistluse käik

Võistlejad saabuvad võistluskohta +/- 1 tund võistluse ametlikust algusest. Laskmine algab alates 1 tund enne ametlikku algusaega. 3 tundi kuni 1 tund enne ametlikku algusaega on laskerajad kõigile suletud. Hiljemalt 1 tund peale võistluse ametlikku algust lõpeb mandaadiaeg ja võistlema enam ei pääse.
Võistlejad lasevad oma märklehed vabalt valitud järjekorras vabalt valitud ajal võistluse ajal, 1 märkleht, st 5 lasku korraga.
Peale seda, kui kõik võistlejad on ära lasknud, arvestatakse tulemused kokku ja kuulutatakse välja võitjad.

V. 10.10.2016.