Surma Kõll

Alljärgnev on kah üks friigivõistlustest. Mõeldud nii noh ala fännidele – laskesportlastele. Laskesportlastel on omad relvad, ballistilised tabelid…. woodoo. 

Surma Kõll

Asja iva

Laskmine on lahe! Erinevate asjade laskmine on veelgi lahedam. SSV on igatpidi tore ettevõtmine. Aga teinekord on tiirus paks lumi maas või leotab vihm märklehed ära. Vot siis oleks mõtekam mingeid metallplaate lasta. Las möllab torm, Surma Kõlli saab alati harrastada.  Ja vaata… kui sul on laskmiseks konkreetse suurusega metalljunn, siis siin ei ole tähtis kümnesse laskmine, vaid sa pead tabama. Tabama, nagu öeldakse, esimese lasuga…

Relv

Relva kaliiber on .22LR. Relv ise on vaba, lubatud on kõik lisaseadmed. Summuti on kohustluslik! Benchrestilt lasta ei tohi. Moon peab olema standard velocity tehasemoon.

Mida lastakse

Lastakse erinevatel distantsidel olevaid erinevate suuruste ja kujudega metallmärke. Üldjuhul lastakse igasse metallmärki 5 lasku ja erinevaid märke on 6, kuid konkreetsel võistlusel võib märkide ja laskude arv erineda.

Võistlejate muu varustus

Lubatud on kasutada kõike (kaugesemõõtja, pikksilm, tuule kiiruse mõõtja jms). Tuulelippe võib panna igale poole.

Punktiarvestus

Iga märgi tabamus annab ühe punkti. Tabamuse kinnituseks on metallmärgilt kostuv kõll. Võistleja, kes on valmis sooritama teatud märgi suunas oma laske, teatab sellest kohtunikule, kes siis tuvastab pihtasaamised.

Võistluse käik

Võistlejad saabuvad võistluskohta +/- 1 tund võistluse ametlikust algusest. Laskmine algab alates 1 tund enne ametlikku algusaega. 3 tundi kuni 1 tund enne ametlikku algusaega on laskerajad kõigile suletud. Hiljemalt 1 tund peale võistluse ametlikku algust lõpeb mandaadiaeg ja võistlema enam ei pääse.

 

V.10.10.2016.