Müügitingimused

Addimex OÜ teenuste osutamise tingimused

  1. Klient (teenuse tellija) peab endale täielikult selgeks tegema, missugust teenust ta tellib. Ta peab aru saama, et üldjuhul osutab Surm (Addimex OÜ, teenuse osutaja) adrenaliinirohket, tavalistele standarditele mittevastavat ja imelikku teenust. Kui kliendil on küsimusi, siis ta peab küsima.
  2. Klient peab aru saama, et Surm pakub piiratud ressursiga teenuseid. Vastav tehnika Eestis on loetud. Sobivad ürituste toimumise kohad Eestis on loetud ja nad on päris hõivatud. Erialaseid spetsialiste ei ole palju. Päevade ja nädalavahetuste arv aastas on piiratud. Jms. Tellimused tuleb esitada aegsasti ja kui hiljem midagi muudetakse või tahetakse juurde vahetult enne ürituse toimumist, siis ei ole võimalik seda alati garanteerida.
  3. Kokkulepe kliendi ja teenuse pakkuja vahel loetakse sõlmituks, kui klient on esitanud kirjaliku tellimuse (sobib ka e-posti teel) ning teenuse osutaja on sellele kirjalikult positiivse vastuse andnud. Paljas teenuse osutaja hinnapakkumine ei tähenda veel lepingu sõlmimist.
  4. Kui klient on alkoholijoobes või mingis muus olukorras, kus ta ei ole suuteline ohutult teenust tarbima, on teenuse osutajal õigus keelduda kliendile teenust osutamast. Samas jääb kliendile kohustus tasuda teenuse osutajale eelnevalt kokkulepitud teenuse eest. Niisugusel juhul ei ole kliendil hiljem õigust esitada pretensioone saamata jäänud teenuse kohta.
  5. Kui kliendi alkoholijoove või mingi muu seisund ei ole teenuse tarbimise takistuseks ning teenuse osutaja osutab kliendile teenust, siis hiljem ei ole kliendil õigus esitada pretensioone teenuse kvaliteedi või kvantiteedi osas.
  6. Kui teenuse tarnija ei ole mingil põhjusel suuteline kokkulepitud teenust osutama ja tellijaga lepitakse kokku alternatiivne teenus, siis ei ole tellijal hiljem õigust esitada pretensioone algselt tellitud teenuse mittesaamise kohta.
  7. Muidugi, kui klient ei lepi alternatiivse teenusega, siis selle ärajäänud teenuse(osa) eest raha ei võeta. Sellegipoolest pole kliendil õigust saada mingit kompensatsiooni teiste, nõuetele vastavalt osutatud teenuste eest.
  8. Klient peab aru saama, et väliürituste õnnestumise üks olulistest teguritest on ilm. Kui ilm on kehv, siis vaatamata teenuse pakkuja suurtele jõupingutustele ei ole tagatud kõigi osutatavate teenuste kõrge kvaliteet. Teenuse osutajal ei ole võimalik võtta enda peale täielikku riski ilma eest.
  9. Klient peab aru saama, et adrenaliinirohked üritused ei ole mõeldud esteetidele ja nõrganärvilistele. Tihti on ümbrus, kus üritused toimuvad, lihtsalt kole. Harrastades teatud tegevusi, võib ennast ja oma riided ära määrida. Üritustega kaasnevad tihti suits, tolm, müra jms. Klient peab nende teguritega arvestama ning teenuse osutaja ei vastuta niisugustest teguritest põhjustatud materiaalse või vaimse kahju eest.
  10. On mitmeid tegureid, mille tagajärjel võib varem kokkulepitud üritus ära jääda ja neid tegureid käsitleb Surm vääramatu jõuna. Näiteks kohalik omavalitsus või muu riigiasutus võib keelduda mingile üritusele loa andmisest või tühistab eelnevalt väljastatud loa. Mingid huvigrupid (organisatsioonid) võivad muuta ürituse toimumise võimatuks. Riigikaitselised huvid on näiteks kõrgemal erahuvidest. Jms. Kõigi niisuguste ja ka teiste vääramatu jõu tegurite tagajärjel ära jäänud ürituste või aktsioonide eest Surm materiaalset vastutust tellija ees ei kanna ning vastavaid pretensioone ei aktsepteeri.